(8 37) 556381 vilkijoskc@gmail.com

Gitaristų būrelis „Akordas”

2021 m. vasarą naujai susikūrusioje laisvalaikio salėje pradėjo kurtis meniniai būreliai ir kolektyvai.

„Akordas”-2021 m. vasarą susikūręs gitaristų būrelis, kurio vadovė Ramunė Geštautienė, mokina įvairaus amžiaus vaikus groti gitara.

Groti gitara – tai reiškia ne tik kūrybą, bet ir bendravimą, todėl nenuostabu, kad šiuo metu tai yra vienas populiariausių instrumentų jaunimo tarpe. Programa skirta vaikams,  kurie nori geriau pažinti šį instrumentą, jo galimybes bei įgyti esminius grojimo pagrindus.

Būrelio Tikslas:

Ugdyti kūrybingą, atvirą patirčiai, besidominčią kultūriniu gyvenimu asmenybę, sudaryti galimybes vaiko saviraiškai bei suteikti grojimo gitara pagrindus, kurie leistų vaikui prasmingai dalyvauti aplinkos socialiniame, kultūriniame gyvenime.

Gitaristų būrelis baigė savo veiklą 2023-06-29, išėjus iš darbo kultūrinės veiklos organizatorei Ramunei Geštautienei.

Keisti šrifto dydį