(8 37) 556381 vilkijoskc@gmail.com

Skaitovų būrelis su vaidybine grupe ,,3 Bobutės ir kombainas“

Vaidybinė grupė „3 Bobutės ir kombainas“ susikūrė 2010 m. Jau ne vienerius metus veikė ir skaitovų būrelis. 2017 m. susijungė skaitovų būrelis ir grupė „3 Bobutės ir kombainas“ – dabar būrelis vadinasi – skaitovų būrelis su vaidybine grupe ,,3 Bobutės ir kombainas“. Skaitovų būrelio nariai veda Padauguvos laisvalaikio salės renginius, dalyvauja išvažiuojamuose renginiuose su meninėmis programomis.

Vaidybinė grupė ,,3 Bobutės ir kombainas“ kartu su vadove patys kuria savo pasirodymams scenarijus, ieško muzikinio programos apipavidalinimo. Kuriant programas atsižvelgiama į narių gebėjimus, jų turimus sceninius įgūdžius. Bandoma kurti tipažinius personažus – tris „bobutes“ Antosę, Zosę, Apalioniją – kuriuos labiau įsimintų žiūrovas. Nevengiama „persikūnijimo“ ir į kitus personažus – daktarytę, pacientus, šeimos narius. Būrelis aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės renginiuose, rengia pasirodymus kaimyninėse laisvalaikio salėse, bendruomenėse.
Būrelio tikslas – sudaryti sąlygas Vilkijos apylinkių krašto bendruomenių narių saviraiškai ir turiningam laisvalaikio praleidimui, ugdyti jų kūrybiškumą.

Keisti šrifto dydį