+370 699 28418 info@vilkijoskc.lt fb yt accesibility

Čekiškės

1957 m. birželio 26 d. Vilkijos rajono Kultūros skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 28. Čekiškės miestelyje buvo atidaryti kultūros namai. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Kazys Valkauskas, meno vadovu Algirdas Liškauskas-sumanus, darbštus, talentingas meno saviveiklos organizatorius. Jam vadovaujant, buvo suorganizuota kaimo kapela, mišrus choras, moterų ir vyrų ansambliai, dūdų orkestras.


 

  Veiklos tikslas – teikti kokybiškas kultūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius, sudarančias sąlygas bendruomenės saviraiškai, kultūros renginių plėtrai  Čekiškės seniūnijų gyventojams.

Darbo laikas

Čekiškės laisvalaikio salės adresas: Mokyklos g.14, Čekiškės mstl., LT-54277 Kauno r. savivaldybė

 

Kristina Kriščiūnienė

Čekiškės laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė

 • Pirmadienis    9.00–13.00
 • Antradienis     9.00–13.00
 • Trečiadienis    9.00–13.00
 • Ketvirtadienis 9.00–13.00
 • Penktadienis   9.00–13.00

Jolanta Girdauskienė

meno vadovė

 • Pirmadienispenktadienis  16.0020.00

Šokių repeticijos vyksta  Čekiškės (tautinių šokių kolektyvas „Volungė”) ir Liučiūnų  laisvalaikio salėje(moterų liaudies šokių grupė „Serbenta”).

Istorija

1957 m. birželio 26 d. Vilkijos rajono Kultūros skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 28. Čekiškės miestelyje buvo atidaryti kultūros namai. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Kazys Valkauskas, meno vadovu Algirdas Liškauskas sumanus, darbštus, talentingas meno saviveiklos organizatorius. Jam vadovaujant, buvo suorganizuota kaimo kapela, mišrus choras, moterų ir vyrų ansambliai, dūdų orkestras.

1966-1974 m. kultūros namams vadovavo Genovaitė Šlamiškienė. Už rajono ribų garsėjantys kolektyvai kasmet surengdavo 30 vakarų koncertų vietos gyventojams ir išvykose.
1966 m. buvo pastatytas priestatas, įrengta kino salė.

1988–1991 m. kultūrinei veiklai vadovavo Stefa Vilčinskaitė – Dimšienė. Jos vadovaujamas dramos mėgėjų kolektyvas gerai pasirodydavo vietos ir rajono gyventojams.
1987 metais Čekiškės kultūros namuose susikūrė vyresnio amžiaus tautinių šokių kolektyvas, vėliau kaimo kapela. Jiems vadovavo Regina ir Ričardas Saltonai. Kapelai ir šokių kolektyvams suteiktas „Volungės“ vardas. Krikštatėviais buvo pakviesti mokyklos direktorius Algirdas Šiaučiulis ir ilgametė saviveiklininkė Audronė Pečiulaitienė. Kolektyvas garsino Čekiškės vardą rajone ir už jo ribų. Išleisti du kompaktiniai diskai „Gimtinės aidai“ ir „Ach, jūs vyrai, vyrai“. Kolektyvai dalyvavo televizijos laidos „Subatos vakarėly“ ir „Duokim garo“ filmavime, šokių kolektyvas ne kartą dalyvavęs Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse Vilniuje, abu kolektyvai garsino Kauno rajono vardą Vokietijoje.

1993 m. kultūros namams vadovauti pradėjo Kristina Kriščiūnienė. Puoselėdama senąsias teatrines tradicijas, ji subūrė žmones į dramos kolektyvą, kuriam suteikė „Pelėdos“ vardą. Kolektyvas 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės dalyvis, regioninės teatrų apžiūros Vilkaviškyje ir Šakiuose, respublikinės teatrų apžiūros Radviliškyje dalyvis, ne kartą vaidinęs Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, ten organizuojamose šventėse, sėkmingai dalyvavęs respublikiniame teatrų festivalyje „Tiltai“ Panevėžio raj. Paįstryje. Kolektyvas kiekvienais metais džiugina žiūrovus naujais pastatymais, organizuoja išvykas į rajono sales ir vaidina už rajono ribų.

Nuo 2000 m. Čekiškės kultūros centrui vadovavo E. Tarolienė. Tuo metu kultūros centre veikė suaugusių dramos mėgėjų kolektyvas, lėlių teatras, jaunuolių šokių kolektyvas, vyresnio amžiaus šokių kolektyvas, kaimo kapela, rankdarbių klubas „Kraitė“.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-403 nusprendė reorganizuoti Kauno rajono Vilkijos, Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų ir Padauguvos kultūros centrus sujungimo būdu į naują biudžetinę įstaigą Kauno rajono Vilkijos kultūros centrą. Po reorganizacijos veikia nauja biudžetinė įstaiga Kauno rajono Vilkijos kultūros centras (adresas Bažnyčios g. 23, Vilkija) su Čekiškės laisvalaikio sale (adresas Mokyklos g. 14, Kilovos kaimas, Čekiškės  seniūnija, LT 54277, Kauno r. savivaldybė), Batniavos laisvalaikio sale (adresas: Kauno r. sav., Bubių k., Parko g.10), Liučiūnų laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Liučiūnų k., Sodų g.2) ir Padauguvos laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Padauguvos k., Beržų g.53.)

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 21 d. Nr. TS-379  11 posėdyje priimtas sprendimas dėl Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

 

Čekiškės laisvalaikio salėje dirba:

Kultūrinės veiklos organizatorė – 0,5 etatu Kristina Kriščiūnienė,

Meno vadovė 0,5 etato Jolanta Girdauskienė, išsilavinimas aukštasis, II kvalifikacinė kat.

Pagrindinė veikla

 • Etninės kultūros puoselėjimas ir sklaida.
 • Glaudus bendradarbiavimas su Čekiškės P. Dovydaičio gimnazija, Čekiškės biblioteka, darželiu, seniūnija.
 • Profesionalaus ir mėgėjiško meno sklaida.
 • Teatrinių tradicijų tęsimas ir puoselėjimas, dalyvavimas teatrinėse šventėse, festivaliuose.
 • Valstybinių švenčių organizavimas.

Tradiciniai renginiai:

 •  Spektaklio premjera.
 •  Vaikų velykėlės.
 • Joninės.
 • Renginys, skirtas Pagyvenusių žmonių dienai.
 • Regioninė teatrų šventė „Teatras Čekiškėje“.
 • Derliaus šventė.
 • Kalėdinės eglutės įžiebimas.

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Mėgėjų teatras „Pelėda“, vadovė Kristina Kriščiūnienė

 • Pirmadienis         17.00–19.00    
 • Trečiadienis       17.00–19.00

Senjorių moterų liaudiškų šokių grupė „Serbenta“, vadovė Jolanta Girdauskienė

 • Trečiadienis       16.00–17.00

Šokių repeticijos vyksta Liučiūnų laisvalaikio salėje.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Volungė“, vadovė Jolanta Girdauskienė

 •  Trečiadienis     18.00– 20.00
 • Ketvirtadienis    18.00–20.00

Šokių repeticijos vyksta Čekiškės laisvalaikio salėje.