+370 699 28418 info@vilkijoskc.lt fb yt accesibility

Liučiūnų

1978 metais „Balandžio“ kolūkio centre buvo pastatytos mechaninės dirbtuvės, kuriose buvo įrengta maža susirinkimų salė. Ji buvo naudojama ir kultūriniams renginiams organizuoti.
1992 metais Liučiūnų kaime buvo atidarytas naujas kultūros centras. Pirmąja direktore dirbo Zina Kaminskienė, meno vadovu – Donatas Šiaudytis.


 Veiklos tikslas – teikti kokybiškas kultūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius, sudarančias sąlygas bendruomenės saviraiškai, kultūros renginių plėtrai Čekiškės seniūnijų gyventojams.

Darbo laikas

Liučiūnų laisvalaikio salės adresas: Sodų g. 2, Liučiūnų k., LT-54202  Kauno r. savivaldybė.

 

Elena Tarolienė

Liučiūnų laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė

 • Pirmadienis     14.3018.30
 • Antradienis      10.0014.00
 • Trečiadienis    14.3018.30
 • Ketvirtadienis  10.0014.00
 • Penktadienis   10.0014.30

Būrelio vadovė

 • Pirmadienis     10.0014.30
 • Antradienis      16.0020.00
 • Trečiadienis     10.0014.30
 • Ketvirtadienis   16.0020.00
 • Penktadienis    14.3018.30

Viktoras Štilpa

Meno vadovas

 • Pirmadienis    11.00 15.00
 • Antradienis     11.0015.00
 • Trečiadienis    11.0015.00
 • Ketvirtadienis  11.0015.00
 • Penktadienis   11.0015.00

Istorija

1978 metais „Balandžio“ kolūkio centre buvo pastatytos mechaninės dirbtuvės, kuriose buvo įrengta maža susirinkimų salė. Ji buvo naudojama ir kultūriniams renginiams organizuoti.
1992 metais Liučiūnų kaime buvo atidarytas naujas kultūros centras. Pirmąja direktore dirbo Zina Kaminskienė, meno vadovu – Donatas Šiaudytis.

Nuo 1994 m. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. direktore dirbo Ona Štilpienė. Nuo 1994 m. meno vadovu dirba Viktoras Štilpa. Tuo laikotarpiu veikė tokie kolektyvai: kaimo kapela „Griežlė“, moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“, merginų vokalinis ansamblis „Griežlelė“, vaikų tautinių šokių kolektyvas, estradinė grupė. Septynis metus iš eilės buvo organizuojamos regioninės šventės: vokalinių ansamblių šventė „Apjuoskim Lietuvą dainų pyne“, kapelų šventė „Armonikos rauda“.

Rajono savivaldybės rūpesčiu kultūros centro pastatas 2012 metais buvo renovuotas, apšiltinant jo sienas, pakeičiant stogą. (2010 – siais buvo pakeisti visi langai ir išorinės durys). Pastatas atnaujintas. Bendras plotas – 700,31 kv. m. Kultūros centras yra įsikūręs viename pastate kartu su Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Liučiūnų skyriumi, biblioteka, medicinos punktu ir Liučiūnų krašto bendruomenės centru. Turi Liučiūnų krašto žmonės kur praleisti laisvalaikį: gali lankyti kultūros centro organizuojamus renginius, šventes, patys dalyvauti meno mėgėjų kolektyvuose, būreliuose.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 spalio 24 d. sprendimu Nr. TS – 403 nusprendė reorganizuoti Kauno rajono Vilkijos, Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų ir Padauguvos kultūros centrus sujungimo būdu į naują biudžetinę įstaigą Kauno rajono Vilkijos kultūros centrą. Po reorganizacijos veikia nauja biudžetinė įstaiga Kauno rajono Vilkijos kultūros centras (adresas Bažnyčios g.23,Vilkija) su Čekiškės laisvalaikio sale (adresas Mokyklos g.14, Kilovos kaimas, Čekiškės  seniūnija, LT 54277, Kauno r. savivaldybė), Batniavos laisvalaikio sale (adresas: Kauno r.sav., Bubių k., Parko g.10), Liučiūnų laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Liučiūnų k., Sodų g.2) ir Padauguvos laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Padauguvos k., Beržų g.53).

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 21 d. Nr. TS – 379  11 posėdyje priimtas sprendimas dėl Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Liučiūnų laisvalaikio salėje dirba:

Kultūrinės veiklos organizatorė – Elena Tarolienė, išsilavinimas – aukštasis, II kvalifikacinė kategorija;
Meno vadovas – Viktoras Štilpa, išsilavinimas aukštesnysis, III kvalifikacinė kategorija.

Meno mėgėjų kolektyvai: 

Moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“ (vadovas V. Štilpa), III kategorija
Vaikų teatras „Pasakėlė” (vadovė E. Tarolienė),
Rankdarbių klubas „Kraitė” (vadovė E. Tarolienė),

Suaugusiųjų lėlių teatras „Žibinčius“(vadovė E. Tarolienė), III kategorija

Pagrindinė veikla

 • Etninės kultūros puoselėjimas kultūros paveldo saugojimas ir pritaikymas.
 • Bendradarbiavimas su seniūnijoje veikiančiomis įstaigomis.
 • Profesionalaus ir mėgėjų meno sklaida.
 • Valstybinių ir proginių renginių organizavimas.

Tradiciniai renginiai

 • Trijų Karalių šventė.
 • Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
 • Užgavėnės.
 • Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
 • Vaikų teatro „Pasakėlė“ spektaklio premjera.
 • Vaikų Velykėlės.
 • Vaikystės šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (Miškalaukio kaime).
 • Joninės.
 • Poezijos šventė „Poezijos rudenėlis“.
 • Derliaus šventė.
 • Kalėdinės Eglutės įžiebimo šventė.
 

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Vaikų teatras „Pasakėlė“ , vadovė Elena Tarolienė

 • Antradienis        16.00–17.00
 • Ketvirtadienis     16.00–17.00

Suaugusiųjų lėlių teatras „Žibinčius“, vadovė Elena Tarolienė

 • Antradienis    19.00–20.00
 • Ketvirtadienis 19.00–20.00

Tautodailės klubas „Kraitė”, vadovė Elena Tarolienė

 • Pirmadienis    12.00–14.00

Moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“ , vadovas Viktoras Štilpa

 • Pirmadienis      11.00–13.00
 • Ketvirtadienis    11.00–13.00