+370 699 28418 info@vilkijoskc.lt fb yt accesibility

Padauguvos

Padauguvos laisvalaikio salė

Padauguvos kultūros namai pastatyti 1959 metais. Pirmasis direktorius buvo Kazys Muckus. Tuo metu šokių vakarų metu buvo ne tik šokama, dainuojama, bet ir skaitomos įdomios paskaitos, populiarūs buvo meno saviveiklos rateliai. Kultūros namams vadovavo nuo 1967-1968 Vanda Sabaliauskaitė – Kalasūnienė, 1968-1970 m. Onutė Gudžinskaitė, o meno vadovu buvo Padleckas, kuris vadovavo vyrų vokaliniam ansambliui ,buvo suburtas mišrus choras, dūdų orkestras.


 Veiklos tikslas – teikti kokybiškas kultūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir asmens poreikius, sudarančias sąlygas bendruomenės saviraiškai, kultūros renginių plėtrai  Vilkijos apylinkių  gyventojams.

Darbo laikas

 

Padauguvos laisvalaikio salės adresas: Beržų g. 53, Padauguvos k., LT-54214 Kauno r. savivaldybė.

 

Bronislava Rudžianskienė

Padauguvos laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė

 • Pirmadienis        16.0020.00
 • Antradienis         16.0020.00
 • Trečiadienis      16.00 20.00
 • Ketvirtadienis      16.0020.00
 • Penktadienis       9.0013.00

Meno vadovas Alvydas Furmonas

 • Pirmadienispenktadienis   16.0020.00

Eugenija  Petrauskienė, Valytoja

 • Pirmadienispenktadienis 10.0012.00

Istorija

Padauguvos kultūros namai pastatyti 1959 metais. Pirmasis direktorius buvo Kazys Muckus. Tuo metu šokių vakarų metu buvo ne tik šokama, dainuojama, bet ir skaitomos įdomios paskaitos, populiarūs buvo meno saviveiklos rateliai. Kultūros namams vadovavo nuo 1967-1968 Vanda Sabaliauskaitė – Kalasūnienė, 1968-1970 m. Onutė Gudžinskaitė, o meno vadovu buvo Padleckas , kuris vadovavo vyrų vokaliniam ansambliui ,buvo suburtas mišrus choras, dūdų orkestras. Nuo 1970-1972 m. direktore dirbo Valė Šatūnaitė, o nuo 1972 iki 1986 vėl sugrįžo į direktorės pareigas Vanda Sabaliauskaitė – Kalasūnienė, meno vadovu tuo tarpu dirbo J.Paršeliūnas. Dirbti į Padauguvos kultūros centrą nuo 1986 m. grįžo Onutė Gudžinskaitė – Zmejauskienė ir dirbo iki 1994 m. Tuo metu ji pati vadovavo jaunimo šokių kolektyvui ir senjorų šokių kolektyvui, dirbo su meno vadovu Viktoru Štilpa iki 1994 m. Kultūros namuose buvo ir moterų vokalinis ansamblis 1997- 2000 m. kultūros centro direktorė Vaida Pociuvienė. Nuo 1999 m. meno vadovas – J. Šalčius. Jis vadovauja moterų vokaliniam ansambliui, moterų – senjorių klubui ,,Viskas viename“, liaudiškos muzikos klubui (kapela), klubui ,,Muzikuokime kartu“(estradinis).

Nuo 2001 m. kultūros centrui vadovavo Bronislava Paulauskaitė – Rudžianskienė. Kultūros centro veikla buvo labai įvairi. Kadangi Padauguvoje nebuvo mokyklos – tai kultūros centre vyko aktyvus ne tik kultūrinis, bet ir sportinis gyvenimas.

2005 m. sausio 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kultūros centras tapo viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Padauguvos kultūros centras patalpomis naudojosi patikėjimo sutartimi.

Bendras plotas – 115.31 kv. m. Kultūros centras yra įsikūręs viename pastate kartu su biblioteka, medicinos punktu ir Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centru.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2013  spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-403 nusprendė reorganizuoti Kauno rajono Vilkijos, Čekiškės, Batniavos, Liučiūnų ir Padauguvos kultūros centrus sujungimo būdu į naują biudžetinę įstaigą Kauno rajono Vilkijos kultūros centrą. Po reorganizacijos veikia nauja biudžetinė įstaiga Kauno rajono Vilkijos kultūros centras (adresas Bažnyčios g.23, Vilkija) su Čekiškės laisvalaikio sale (adresas Mokyklos g. 14, Kilovos kaimas, Čekiškės  seniūnija, LT 54277, Kauno r. savivaldybė), Batniavos laisvalaikio sale (adresas: Kauno r.sav., Bubių k., Parko g. 10), Liučiūnų laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Liučiūnų k., Sodų g.2) ir Padauguvos laisvalaikio sale (adresas Kauno r. sav., Padauguvos k., Beržų g. 53.)

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 21 d. Nr. TS – 379  11 posėdyje priimtas sprendimas dėl Kauno rajono Vilkijos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Laisvalaikio salės veikla labai įvairi – tenka suburti įvairių socialinių sluoksnių ir įvairaus amžiaus žmones. Gerų darbo rezultatų sunku būtų pasiekti, jei nebūtų bendradarbiaujama su seniūnija ir bendruomene, bei kitomis seniūnijoje veikiančiomis organizacijomis.

Padauguvos laisvalaikio salėje dirba:

Kultūrinės veiklos organizatorė – Bronislava Rudžianskienė, išsilavinimas – aukštesnysis, III kvalifikacinė kategorija.

Meno vadovas  Alvydas Furmonas.

Valytoja Eugenija Petrauskienė.

Tradiciniai renginiai:

 • Laisvės Gynėjų Dienos paminėjimas
 • Vasario 16-osios paminėjimas
 • Užgavėnės
 • Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
 • Išvažiuojamasis renginys ,,Sveikiname Jonus ir Janinas“.
 • Tradicinis renginys bendruomenei ,,Tegul gerumas nesibaigia“(Skirtas kaimo bendruomenės aktyviausiems nariams, rėmėjams padėkoti už kultūros puoselėjimą, paramą ir skleidžiamą gerumą).

Kolektyvai

Repeticijų laikas

Padauguvos moterų vokalinis ansamblis „AKIMIRKA” , III kateg.,  vadovas Alvydas Furmonas

 • Antradienis       18.0019.00
 • Ketvirtadienis  18.0019.00

Moterų vokalinis duetas, III kateg, vadovas Alvydas Furmonas

 • Antradienis       17.0017.45
 • Ketvirtadienis   17.0017.45

Rankdarbių būrelis „Bičiulės”, vadovė Bronislava Rudžianskienė

 • Ketvirtadienis     19.0020.00