+370 699 28418 info@vilkijoskc.lt fb yt accesibility

Moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“

Liučiūnų laisvalaikio salė
Moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“
vadovas Viktoras Štilpa (mob. tel.8 614 30 435)

I. Valstybinėms šventėms paminėti

1.Tu Lietuva, tu mano … m. ir ž. l. liaudies
2. Lietuva. m. ir ž. P. Trijonio
3. Svyruonėliai berželiai. m.ir ž. K. Švilpausko
4.Ten, kur Nemunas banguoja. m.ir ž. l.liaudies
5. Lopšinė gimtinei ir motinai. m. A. Bražinsko, ž. J. Marcinkevičiaus
6.Kalnai ant kalnų … m. ir ž. l.liaudies
7.Tai gražiai, gražiai … m. G. Savinos, ž. J. Marcinkevičiaus
8.Tu, Lietuva. m. ir ž. l.liaudies

II. Pramoginiams renginiams(kaimo, miesto šventėms )
1. Akimirkos šventė m. ir. ž. Z.Brazinsko
2.Senam parke m. R.Poderio, ž. R.Poderytės
3.Apvali širdis . m. ir ž. M. Norvaišos
4.Tu ir vasara m.ir ž.V.Mikalausko
III. Proginiams renginiams (profesinės dienos, motinos diena, jubiliejai)

1.Brangioji mama. m. K. Švilpausko, ž. V. Greičiaus
2.Tėvo valsas. m.ir ž. R. Mačiulytės
3.Gimtadienio rytas. m. ir .ž. Z.Brazinsko
4.Sidabro gija. m.ir ž. Autorius nežinomas

IV. Etnokultūriniams renginiams(Užgavėnėms, mugėms, šventėms)

1.Bėgo Jonas per dirvoną. m.ir ž. l.liaudies
2.Ankstų rytą keldama …m.ir ž. l.liaudies
3.Vai kur buvai …m.ir ž. l.liaudies
4.Oi laukiau, laukiau …m.ir ž. l.liaudies
5.Vai tai dyvai …m.ir ž. l.liaudies
6. Kvolijosi šilo meška m.ir ž. l.liaudies
7.Ubagų giesmė m.ir ž. l.liaudies

V. Adventiniam, Kalėdiniam laikotarpiui (sakraliniai kūriniai)

1.Rasokit dangūs. m. J. Naujalio ž. R. Ylos
2.Leiskite rasą . m.ir ž. l.liaudies
3.Tyli naktis. m. M. Gruber, liet. ž. J. Aisčio
4. Gul šiandieną … m. J. Naujalio, ž. A.Strazdo
5. Sveikas, Jėzau gimusis . m. J. Naujalio, ž. nežinomo autoriaus

VI. Gavėnios, Velykų laikotarpiui(sakraliniai kūriniai, giesmės)

  1. Alyvų daržely. m. B. Andruškos, ž. R. Pasternako
  2.  Atpirkėjau, kaip alpsti. lenkų giesmė
  3. Kur augai tu. m.ir ž. iš liturginio maldyno
  4. Motina po kryžium. m.ir ž. iš liturginio maldyno