2023-05-18

VOKALINĖS MUZIKOS VAKARAS

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje Sutvirtinimo Sakramento šventę praturtino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus Vladimiro Prudnikovo dainavimo klasės studentai, jiems akomponavo Evelina Pilipavičiūtė. Profesoriaus studentai Šv. Mišių metu atliko akademinę programą ir Bob Chilcott „Mažąsias džiazo mišias”.

2023-05-17, Kultūrinės veiklos organizatorė Loreta Maliukevičienė