2023-01-09

Trys karaliai –krikščionių religijoje pagerbiamas trigubas Dievo apsireiškimas: simboliniu trijų Išminčių (Kasparo, Merkelio, Baltazaro) apsilankymu pas Kūdikį. Sausio  6 d. švenčiama  šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis   laikotarpis arba  saulės sugrįžimo  minėjimai.

Atėjus krikščionybei ši tradicija  tradicija   buvo sulieta su Trijų karalių švente. Krikščionybės  laikais paplito paprotys  ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis  prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą.

Sausio  6-ąją, Trys Karaliai žygiavo ir per Vilkiją – aplankė miesto ir apylinkių seniūnijas, Vilkijos darželį lopšelį „Daigelis“, miesto biblioteką, kultūros centrą, Vilkijos polikliniką ir slaugos namus, bei kitas  įmones ir organizacijas.

Kultūrinės veiklos organizatorė Loreta Maliukevičienė